Zmiana czasu na urządzeniach fiskalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021, dnia 29 marca 2020r. nastąpi zmiana czasu na czas letni środkowoeuropejski. Użytkownicy urządzeń fisklanych zobowiązani są do dostosowania tych urządzeń tak, aby data i godzina była aktualna.

Poniżej zamieszczamy instrukcje do obsługi poszczególnych kas i drukarek fiskalnych, w których zawarte są informacje, w jaki sposób można dokonać zmiany czasu urządzenia.

Instrukcje do kas fiskalnych Posnet:

Instrukcje do kas fiskalnych Novitus: Instrukcje do drukarek fiskalnych Posnet: Instrukcje do drukarek fiskalnych Novitus:

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A