WAPRO 8.60.0 Nowe wersje programów

Zmiany w WAPRO Mag 8.60.0

OGÓLNE

 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności -S,B,P,PP
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji. -S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%. -S,B,P,PP
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis. -S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie -S,B,P,PP
DOKUMENTY
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje. - S,B,P,PP
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru . - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji. -P,PP
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat. -P,PP
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy. - P,PP
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD. - P,PP
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation. - P,PP
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro). - S,B,P,PP
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami. -B,P,PP
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw. -P,PP
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania. - B,P,PP
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu. - B,P,PP
 • Dodano w oknie "Dostawy składników" dodać możliwość podglądu pól/modyfikacji pola dodatkowego "Pozycja dokumentu magazynowego". – P,PP
PACZKI KURIERSKIE
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update). - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa. - S,B,P,PP
TOWARY
 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora. -P,PP
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków. -S,B,P,PP
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu. -S,B,P,PP
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów. -P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu – warianty produktu, zestawu – umożliwia on określenie czy podczas powielania definicje wariantu lub zestawu mają być kopiowane do nowego towaru. – S,B,P,PP
 • Dodano integrację pola Kod CN ze sklepem WAPRO B2C/B2B. – S,B,P,PP
ZLECENIA SERWISOWE
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek". - B,P,PP
KONTRAHENCI
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie - S,B,P,PP
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece. - S,B,P,PP
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie integracji aby nowy klient integrowany z wapro b2c nie był oznaczany jako czynny podatnik jeśli nie wprowadzono NIPu. – S,B,P,PP
WYDRUKI
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna. - P,PP
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu informacji o operatorze przesyłki bez względu na to czy podano numer przesyłki czy nie. – S,B,P,PP
GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków. -P,PP
 • Dodano automatyczne uruchamianie wbudowanego klienta podczas wywołania opcji Pokaż procedurę w operacjach dodatkowych i w gniazdach rozszerzeń. -PP
 • Dodano w zmiennej $NumerDokHan opcji OUTPUT dla dodawania korekt. -PP
 • Dodano nowe zmienne OUTPUT w oknie kontrahenta $FormaPlatnosci, $IdHandlowca, $IdKlasyfikacji, $LimitKupiecki, $TerminNaleznosci, $TerminZobowiazan, $KonBlokowanie. -PP
UPRAWNIENIA
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych. - S,P,PP

Zmiany w WAPRO Analizy 8.60.0

 • Dostosowano program do współpracy z programami w wersji 8.60.0.
 • Dodano obsługę nowych wariantów 365 BIZNES oraz 365 PPRESTIŻ.
 • Zaktualizowano komponenty aplikacji związane z nową stylistyką aplikacji WAPRO ERP
 • Zmodyfikowano wygląd aplikacji

Zmiany w WAPRO Kaper 8.60.0

 • Deklaracja VAT-7(21) - dodana została deklaracja VAT-7 wzór 21 zgodna z wzorem znajdującym się w schemacie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Faktury do paragonów (kod klasyfikacji - FP) - dodana została obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Faktury oznaczone kodem FP:
  • Ewidencja sprzedaży VAT - rejestrowane są w ewidencji sprzedaży VAT;
  • Deklaracja VAT-7 (21) - pomijane są w naliczeniu podatku należnego. To znaczy, nie zwiększają podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego;
 • W oknach przeglądarek rejestrów VAT:
  • Na liście dodano kolumnę o nazwie Rodz trans handl, w której wyświetlone są kody JPK przypisane do dokumentu;
  • W drzewku filtrów dodana została możliwość tworzenia własnego filtra po kodach klasyfikacji JPK - Rodzaj trans. handl.;
 • Naliczanie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z ewidencji oraz zewnętrznych plików JPK_V7 - zmodyfikowano istniejący mechanizm do wymogów schematu JPK_V7;
 • Eksport danych do WAPRO JPK danych zgodnie ze schematem JPK_V7M oraz JPK_V7K - dane są eksportowane według odpowiedniego schematu, zależnie od okresu rozliczeniowego zadeklarowanego w programie;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych. Do standardowej formatki dodana została zakładka 4) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. • Domyślnie zaznaczona jest zgoda na zbierane tych danych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
 • Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne. Informacja o to tym, co to są dane telemetryczne i jak są gromadzone dostępna jest, jak opisano wyżej z formatki Dane użytkownika lub na naszej stronie internetowej. Tutaj ->;
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;

Zmiany w WAPRO Fakir 8.60.0

 • Deklaracja VAT-7(21) - dodana została deklaracja VAT-7 wzór 21 zgodna z wzorem znajdującym się w schemacie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Faktury do paragonów (kod klasyfikacji - FP) - dodana została obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Faktury oznaczone kodem FP:
  • Ewidencja sprzedaży VAT - rejestrowane są w ewidencji sprzedaży VAT;
  • Deklaracja VAT-7 (21) - pomijane są w naliczeniu podatku należnego. To znaczy, nie zwiększają podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego;
 • Grupowa zmiana klasyfikacji JPK - zaimplementowana została możliwość dodawania lub usuwania wybranych kodów klasyfikacji JPK w grupie zaznaczonych dokumentów;
 • W oknach przeglądarek rejestrów VAT:
  • Na liście dodano kolumnę o nazwie Rodz trans handl, w której wyświetlone są kody JPK przypisane do dokumentu;
  • W drzewku filtrów dodana została możliwość tworzenia własnego filtra po kodach klasyfikacji JPK - Rodzaj trans. handl.;
 • Wydruki - dodany został wydruk listy kodów klasyfikacji JPK dokumentów sprzedaży i zakupu, który jest przeznaczony do ręcznego oznaczenia przez osobę odpowiedzialną klasyfikacji JPK wybranego dokumentu, które zamierzają najpierw rejestrować dokumenty a dopiero w drugiej kolejności uzupełniać klasyfikacje JPK dokumentów. Na podstawie tych informacji można uzupełnić klasyfikacje JPK w programie wprowadzające je pojedynczo w poszczególnych dokumentach lub grupowo.
 • Naliczanie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z ewidencji oraz zewnętrznych plików JPK_V7 - dostosowano istniejący mechanizm do wymogów schematu JPK_V7;
 • Eksport danych do WAPRO JPK danych zgodnie ze schematem JPK_V7M oraz JPK_V7K - dane są eksportowane według odpowiedniego schematu, zależnie od okresu rozliczeniowego zadeklarowanego w programie;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych. Formatka składa się z dwóch zakładek:
  • 1) Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika;
  • 2) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. • Domyślnie zaznaczona jest zgoda na zbierane tych danych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
 • Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne. Informacja o to tym, co to są dane telemetryczne i jak są gromadzone dostępna jest, jak opisano wyżej z formatki Dane użytkownika lub na naszej stronie internetowej. Tutaj ->;
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;

Zmiany w WAPRO Best 8.60.0

 • Inwentaryzacja przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych - w programie dodano funkcjonalność przeprowadzania inwentaryzacji przy użyciu urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych. Inwentaryzacja przeprowadzana tą metodą odbywa się w pełni automatycznie. Arkusze spisowe przekazywane są do zarejestrowanych urządzeń i podobnie, wypełnione arkusze są automatycznie przekazywane do programu WAPRO Best. Zliczanie składników majątku może odbywać się automatycznie, na zasadzie odczytywania kodów na nalepkach, którymi oznaczane są składniki majątku przy wykorzystaniu aparatu urządzenia lub ręcznie, wpisując ilość. W tym celu konieczne jest w komputerze, w którym zainstalowany jest WAPRO Best jest zainstalowanie programu WAPRO Mobile w wersji 8.60.0.
 • Podczas instalacji WAPRO Mobile wymagane jest wybranie typu WAPRO Mobile ST.
 • WAPRO Mobile ST - współpracuje z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system Android;
 • Więcej informacji znajduje się w punkcie: Przygotowanie do inwentaryzacji przy użyciu urządzeń mobilnych oraz Inwentaryzacja przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych. Formatka składa się z trzech zakładek:
  • 1) Dane podstawowe - na zakładce można zmienić nazwę użytkownika;
  • 2) Inwentaryzator - na zakładce użytkownik mobilny ma możliwość zmiany hasła na urządzenie mobilne;
  • 3) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. • Domyślnie zaznaczona jest zgoda na zbierane tych danych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
 • Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne. Informacja o to tym, co to są dane telemetryczne i jak są gromadzone dostępna jest, jak opisano wyżej z formatki Dane użytkownika lub na naszej stronie internetowej. Tutaj ->;
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;

Zmiany w WAPRO Gang 8.60.0

Zmiany techniczne:

 • Wprowadzono zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmieniono kolorystykę, wygląd wstążki oraz ikony. Zmiany obejmują wybrane okna wyświetlania i wprowadzania danych w kartotekach, formatach pól dodatkowych i funkcjach dialogowych. Zmianie uległ również wygląd pulpitu informacyjnego.
 • W mechanizmie automatycznego tworzenia standardowego okna formularza zmieniono zasady rozmieszczenia pól wprowadzania danych i ich opisów oraz rozmiar i umieszczenie klawiszy.
 • Wprowadzono obsługę wariantów programu serii 365 równoważną obecnym wariantom.
 • Podczas aktualizacji dodano mechanizm wyświetlający okno dialogowe z pytaniem o miejsce na zapisanie plików NoweFunkcje.txt lub NoweWartosci.txt jeżeli okaże się, że katalog „Pliki programu WAPRO Gang” jest niedostępny.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.60.0.
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.60.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.60.0.
 • Wymieniono moduł e-Dokumenty i archiwum dokumentów obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.60.0.
 • Do programu dodano możliwość wyrażenia zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. Dla użytkowników nie będących administratorami w menu „Konfiguracja” dodano opcję „Dane użytkownika”. Za pomocą tej opcji użytkownik może zmienić na pierwszej zakładce swoją nazwę , a na drugiej zapoznać się z informacją o danych telemetrycznych i wyrazić zgodę na ich zbieranie. Dla użytkownika będącego administratorem na oknie edycji danych użytkownika dodano zakładkę „Telemetria”, w której użytkownik może zapoznać się z informacja o danych telemetrycznych i wyrazić zgodę na ich zbieranie oraz wycofać zgodę dla wszystkich użytkowników programu. Dla wszystkich użytkowników opcja „Dane użytkownika" jest dostępna w menu „System".
Zmiany merytoryczne:
 • W mechanizmie naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono przypadek korzystania przez podatnika z możliwości zwiększenia procentu podatku. W takim przypadku zaliczka na podatek jest liczona tylko według wyższej stopy procentowej.
 • W procedurze liczącej wymiary urlopów uwzględniono przypadek łączenia urlopów rodzicielskich z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie obniżenie wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na wymiar urlopu.
 • We wszystkich szablonach plików eksportowych do programu Płatnik uwzględniono jako płatnika składek osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Identyfikatorem takiego płatnika jest tylko PESEL. Zmiany obejmują dokumenty zgłoszeniowe płatnika wraz z załącznikami, wyrejestrowanie płatnika, zmianę danych identyfikacyjnych płatnika, zgłoszenie ubezpieczonego, zmiany danych identyfikacyjnych, wyrejestrowanie ubezpieczonego, zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego, miesięczne deklaracje rozliczeniowe wraz z raportami imiennymi oraz pozostałe dokumenty.
 • W mechanizmie obliczeń podstawy do zasiłku rozwiązano problem z wyznaczeniem dwóch podstaw, dla poprzedniego i aktualnego miesiąca, w przypadku rozliczania nieobecności z poprzedniego miesiąca.
 • W kartotekach „Ubezpieczenia obowiązkowe” i „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” dodano dodatkową kontrolę danych. Nie można zapisać danych, w których jest zaznaczone przynajmniej jedno z ubezpieczeń, a brak jest daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku dla świadczeń rehabilitacyjnych przywrócono działanie mechanizmu pobierania z poprzedniego miesiąca zwaloryzowanej podstawy świadczenia rehabilitacyjnego zamiast podstawy do zasiłku chorobowego.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2020/08/19/9863/), PIT-11 (wzór schematu 2020/07/10/9720/), obowiązujących od 19.08.2020 PIT-4R i 10.07.2020 PIT-11.

  Zmiany w WAPRO Fakturka 8.60.0

  • Dodano możliwość wprowadzania klasyfikacji JPK dla dokumentów handlowych
  • Dodano możliwość wydruku kodu JPK na dokumencie
  • Dodano eksport kodów JPK przypisanych do dokumentu do systemów FK

  Zmiany w WAPRO Aukcje 8.60.0

  • Dostosowano program do współpracy z wersjami 8.60.0 Zaktualizowano komponenty graficzne i funkcjonalne
  • Zmodyfikowano wygląd graficzny aplikacji
  • Dodano możliwość zakończenia aukcji z poziomu panelu Towary
  • Dodano możliwość kojarzenia aukcji wg indeksu katalogowego do pola Kod produktu, który jest wymagany w wybranych kategoriach (parametr w konfiguracji Aukcje | Kojarzenie indeksu katalogowego)

  Zmiany w WAPRO JPK 8.60.0

  • Plik JPK_VAT z deklaracją - w programie zaimplementowano obsługę plików JPK_VAT z deklaracją
  • Dodano schematy XSD JPK_V7M oraz JPK_V7K - dla okresów rozliczeniowych od października 2020 dostępne są jako JPK_V7. O tym, czy zostanie użyty schemat JPK_V7M (miesięczny) czy JPK_V7K (kwartalny) - decyduje sposób rozliczenia określony w programie źródłowym, z którego pobierane są dane;
  • Podatek należny - podgląd danych oraz operacja porównywania ewidencji sprzedaży z kwotami podstawy opodatkowania oraz kwotą podatku należnego uwzględnia faktury do paragonów oznaczone kodem FP zgodnie z zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT
  • Porównanie podsumowań ewidencji VAT z deklaracją VAT-7 - dostosowano mechanizm porównywania podsumowań ewidencji VAT z kwotami deklaracji VAT-7 do nowych schematów JPK. Obecnie dane deklaracji VAT-7 znajdują się w importowanych danych, w przypadku rozliczenia:
   • miesięcznego porównanie następuje każdorazowo;
   • kwartalnego porównanie następuje w ostatnim miesiącu kwartału. Sumowane są dane ewidencji VAT dwóch pierwszych miesięcy z plikiem trzeciego miesiąca a następne porównywane z odpowiednimi kwotami deklaracji VAT-7;
  • Wynik porównania danych widoczny jest w module przeglądania danych.
  • Przeglądanie danych - w module przeglądania danych dodana została zakładka Deklaracja widoczna w rozliczeniu:
   • miesięcznym - dla pobranych danych w każdym okresie rozliczeniowym;
   • kwartalnym - w trzecim miesiącu kwartału;
  • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, na ekranie wyświetlona zostanie formatka umożliwiająca każdemu użytkownikowi programu edytowanie swoich podstawowych danych. Formatka składa się z dwóch zakładek:
   • Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika oraz zmienić hasło;
   • Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych.  • Domyślnie zaznaczona jest zgoda na zbierane tych danych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
  • Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
  • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne. Informacja o to tym, co to są dane telemetryczne i jak są gromadzone dostępna jest, jak opisano wyżej z formatki Dane użytkownika lub na naszej stronie internetowej. Tutaj ->;
  • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A