Symfonia ERP Kadry i Płace - Zmiany w wersji 2021.2a

Zmiany w deklaracjach ZUS ZUA i ZUS ZZA

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 1 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, przygotowano w programie nowy wzór deklaracji ZUA/ZZA.


Eksport do XML uwzględnia nowe pole kod wykonywanego zawodu. Do obsługi kodu wykonywanego zawodu został wykorzystany słownik Zawód, do którego dodano listę zawodów wg Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wraz z sześciocyfrowym kodem wykonywanego zawodu.


Słownik zawiera nazwę zawodu oraz sześciocyfrowy kod wykonywanego zawodu. Domyślnie wszystkie elementy słownika są wyłączone z wyjątkiem dwóch zawodów:


  • 121101 Główny księgowy
  • 242307 Specjalista do spraw kadr

Więcej informacji

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A