Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość ERP obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają dekretację i poprawność dokumentu. Wszystkie informacje widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach i rejestrach VAT. Zastosowana w programie opcja Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów pozwala na pełną automatyzację obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Zaletą Systemu Symfonia Finanse i Księgowość ERP jest rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych. Możliwość ewidencji środków trwałych w programie FK zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy.
Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

Symfonia Finanse i Księgowość ERP to:

  • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
  • śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
  • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu czynności.
  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów dzięki prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A