Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Zmiany w wersji 2020.3a

Deklaracje VAT-UE, VAT-UEK

Zaktualizowano obsługę obowiązujących od 1 lipca formularzy deklaracji VAT-UE(5), VAT-UEK(5).

Inne zmiany

  • Przy wyborze deklaracji dla raportu JPK_V7 będą podpowiadały się te deklaracje które odpowiadają aktualnie wybranym ustawieniom raportu (rodzaj deklaracji, z buforem, bez bufora).
  • Naprawiono przechodzenie między polami formularza klawiszem Enter podczas wprowadzania dokumentu.
  • Usunięto błąd podczas wykonywania zestawienia Sprzedaż za okres powodujący zamknięcie programu.
  • Import usług z UK od kontrahenta bez numerów NIP UE wykazywany będzie na deklaracji VAT-7 w pozycji 29 i 30.
  • Dla deklaracji PIT-36 naprawiono zapisywanie wartości pola 292 do pliku XML i podgląd jej w e-deklaracji.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A