Nowa wersja Symfonia Kadry i Płace One Payroll 2020.3

 • PPK API z AXA i Allianz:
  • Rejestracja uczestników
  • Wysyłanie deklaracji uczestników: zgłoszenie wysokości wpłaty dodatkowej, zmiana wysokości wpłat, aktualizacja ich danych identyfikacyjnych, rezygnacje
  • Wysyłanie listy naliczonych wpłat PPK
  • Wysyłanie korekty wpłat PPK i pobieranie informacji o naliczonym zwrocie z tytułu rozliczenia korekty
  • Pobieranie informacji o zwrotach dokonanych na zlecenie uczestnika
  • Obsługa wypłat dokonanych po ukończeniu 60 roku życia.
 • Zmiany w oknie Zarządzanie PPK:
  Aby rozwiązać zgłaszane problemy dotyczące obsługi PPK zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w działaniu tego okna. Szczególnie rozwiązanie problemu związanego z dodawaniem okresów płacowych po wygenerowaniu pliku z listą wypłat PPK wymagało znaczących zmian w działaniu dotychczasowej funkcjonalności. Szczegółową listę zmian znajdziecie w opisie zmian. Najważniejsze z nich:
  • Można wybrać okresy płacowe, dla których chcemy wygenerować listę wpłat PPK
  • Można wygenerować kolejną listę wpłat PPK, jeśli został dodany nowy okres
  • Można generować listę wpłat PPK dla wybranych pracowników – zarówno w wymianie plikowej, jak i przez API
  • Można ponownie wygenerować tę samą listę wpłat PPK- zarówno w wymianie plikowej, jak i przez API
  • Zmieniono działanie filtru „aktywni uczestnicy”, aby pokazywał wszystkich pracowników z aktywnym systemem wynagrodzeń dla PPK
  Uwaga: W konsekwencji tych zmian program „nie wie”, jaki status PPK ma danych pracownik dopóki okres płacowy nie zostanie naliczony. Dlatego filtr „aktywni uczestnicy” nie pokaże żadnych pracowników na liście, a filtr „wszyscy” pokaże dla wszystkich pracowników status „nieznany” dopóki nie zostaną naliczone okresy płacowe.
 • Wsparcie w obsłudze pracowników przekraczających 120% minimalnego wynagrodzenia:
  Zgodnie z przepisami pracownik, który osiąga wynagrodzenie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia, ma prawo do obniżenia swojej wpłaty podstawowej z 2% do 0,5%. Jeśli jednak w danym miesiącu jego wynagrodzenie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek policzyć mu w tym miesiącu (i tylko w tym miesiącu) wpłatę podstawową w wysokości 2%. Wciąż jeszcze jest wiele niewyjaśnionych wątpliwości w tym obszarze, dlatego jeszcze wstrzymujemy się z pełną automatyzacją tego procesu. W związku z tym:
  • Dodano nowe zdarzenie „PPK podwyższenie % podstawowej wpłaty pracownika do 2%”. Zdarzenie to należy wstawić w miesiącu, w którym wynagrodzenie pracownika przekroczyło 120% minimalnego wynagrodzenia
  • Dodano raport „Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika” prezentujący listę pracowników, którzy mają zadeklarowaną wpłatę podstawową pracownika w wymiarze mniejszym niż 2% wraz z informacją o wysokości ich wynagrodzenia osiągniętego w danym miesiącu. Raport ten ma pomóc w wyszukaniu pracowników, którym potencjalnie należy podwyższyć wpłatę podstawową pracownika do 2%.
 • Tarcza antykryzysowa cz. I – SODiR
  Nowelizacja przepisów wynikająca z pakietu tarczy antykryzysowej wprowadza m.in. zmianę definicji kosztu płacy raportowanego w INF-D-P. Zgodnie z tą zmianą składka na Fundusz Solidarnościowy jest wliczana do kosztu płacy (dotychczas była z niego wykluczona).
 • Dodatkowe zmiany:
  • Zestaw elementów do listy płac i karty wynagrodzeń pod analizę PPK
  • Poprawa eksportu daty obowiązku PPK
  • Aktualizacja urzędów skarbowych, słownika krajów oraz tytułów ubezpieczeń ZUS.
Dodatkowe informacje:
 • Aktualizacja jest pełną wersją.
 • Aktualizacja zawiera też fix dotyczący wykazywania wpłat PPK pracodawcy w deklaracji ZUS RCA
 • Konwersja jest możliwa z wersji 2020, 2020.1, 2020.1.a, 2020.1.b oraz 2020.2

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A