Symfonia Kadry i Płace One Payroll w wersji 2020.1

Główne zmiany w wersji 2020.1

 • Funkcjonalność zarządzania pracownikami w kontekście PPK:
  • Nowa kartoteka prezentująca listę pracowników wraz z ich statusem uczestnictwa w PPK oraz możliwość wstawiania zdarzeń: przystąpienia,
  • Wbudowane filtry wyszukujące pracowników, którzy:
   • zgodnie z Ustawą „automatycznie” przystępują do PPK (są w określonym przedziale wiekowym i nie złożyli rezygnacji),
   • Wymagają aktualizacji danych w instytucji finansowej,
   • Są nowo zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub UCP zatrudnione nie dłużej niż 3 miesiące,
   • Złożyli rezygnację,
  • Eksport danych do Instytucji Finansowych. Wymiana plikowa została zweryfikowana z trzema spośród czterech agentów transferowych obsługujących instytucje finansowe (Moventum, PKO Finat oraz PEKAO Financials),
   • Dane osobowe uczestników PPK i zmiany tych danych,
   • Deklaracje rezygnacji, wznowienia, zmiany procentu wpłat, zakończenia umowy,
   • Deklaracja naliczonych wpłat,
   • Import z instytucji finansowej ID PPK uczestników,
  • Wzór deklaracji rezygnacji z uczestnictwa,
  • Pierwsza część integracji z Aviva Investor TFI poprzez API:
   • Rejestracja umowy o zarządzanie,
   • Status umowy o zarządzanie,
   • Rejestracja uczestnika PPK,
   • Wpłaty PPK,
   • Deklaracje uczestnika PPK (rezygnacja z dokonywania wpłat PPK, wznowienie odprowadzania wpłat do PPK, wysokość wpłaty dodatkowej PPK),
   • Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK,
  • Implementacja stanowiska Ministerstwa Finansów wskazującego, że wpłata PPK pracodawcy stanowi przychód pracownika w miesiącu, w którym został wykonany przelew do Instytucji Finansowej.

Dodatkowe informacje:

 • Zawiera wydane fix’y dot. 26-latków i ZUS (Z-3, Z-3A i RCA).
 • Poprawa jakości w obszarze zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A