POLSKI ŁAD - zmiany dla użytkowników
kas i drukarek fiskalnych

23 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2021, poz. 2105)
opublikowano ustawę nazywaną Polskim Ładem. Większość nowych
przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.


 • Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący
  sprzedaż na urządzeniach fiskalnych - zarówno kasach i drukarkach
  fiskalnych ONLINE, jak i na urządzeniach starszego typu (z kopią papierową lub elektroniczną)
  są zobowiązani do umożliwienia klientom realizacji płatności bezgotówkowych.


 • Od 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają kasy rejestrujące
  ONLINE oraz terminal płatniczy będą musieli zapewnić współpracę
  kasy z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi
  dla kas rejestrujących.


 • Komunikacja między kasą ONLINE a terminalem płatniczym
  musi odbywać się po protokole ECR-EFT.


 • Drukarki fiskalne ONLINE wyłączone są z konieczności łączenia
  z terminalem płatniczym. przedsiębiorca, który korzysta z drukarki ONLINE
  i posiada terminal płatniczy nie musi ich ze sobą łączyć.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A