Informacje o KSeF

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Projekt niebawem trafi pod obrady Parlamentu. Ta duża zmiana w przepisach, wprowadzi do praktyki biznesowej B2B nowy typ faktury elektronicznej (fakturę ustrukturalizowaną).


Faktura ustrukturalizowana to konkretny wzór elektronicznej faktury w postaci pliku xml, przyjmowanego i udostępnianego za pomocą KSeF czyli portalu tworzonego i nadzorowanego przez MF. Faktury ustrukturalizowane będzie można wystawiać w dowolnym oprogramowaniu i przekazać nabywcy przez KSeF. Będzie to rozwiązanie koncepcyjnie podobne do serwisu Między Firmami Symfonii jednak silniej sformalizowane i wkomponowane w nowy polski porządek prawny.

Korzystanie przez wystawcę z KSeF od stycznia 2022 będzie dobrowolne, podobnie
odbiorca musi się zgodzić na ten model otrzymywania faktury.
Zgodnie z zapowiedziami MF jeżeli pomysł się przyjmie w praktyce to zostanie w przyszłości
(nie wcześniej niż w 2023 roku) wprowadzony jako obowiązkowy do stosowania w relacjach B2B.

Bardzo się cieszymy w Symfonii z tego, że projektowanymi przepisami MF wprowadzi oficjalny wzór faktury elektronicznej. Czekaliśmy na takie rozwiązanie od lat, spodziewamy się, że uproszczą się procesy obsługi faktur elektronicznych, a dzięki standaryzacji formatu będziemy mogli automatyzować nie tylko wystawianie faktur elektronicznych, ale również ich odbieranie i ewidencjonowanie w systemach Symfonii.
W nowych wersjach programów sprzedażowych i księgowych, które będziemy wydawać na przełomie
2021 i 2022 roku planujemy już obsługę faktur ustrukturalizowanych.

Nie pozostawimy Klientów samych, wobec kolejnego etapu cyfryzacji, przeciwnie chcemy pomagać wszystkim przedsiębiorcom szukającym rozwiązań umożliwiających odejście od papierowej formy fakturowania, wymiany czy przechowywania dokumentów.


Stan procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A