Zmiany w programach kadrowo-płacowych związane z COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19.

Zgodnie z wyjaśnieniami publikowanymi na stronie ZUS, od 8 marca 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej i nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

WAPRO Gang

W celu rozliczenia pracowników korzystających z ww uprawnienia proponujemy naszym użytkownikom użycie w ewidencji nieobecności kodu nieobecności „E – Opieka nad dzieckiem art.32a”. Zasiłek opiekuńczy wypłacany za pomocą tego kodu nie jest wliczany do limitu 60 dni opieki w roku.

Dodatkowo zalecamy wprowadzenie w opisie nieobecności informacji „COVID-19”. To pozwoli nam, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na rozróżnienie nieobecności wynikających z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i wynikających z tzw. spec ustawy COVID-19. Do czasu opublikowania innych wytycznych kodem świadczenia/przerwy użytym w RSA z okres pobierania ww zasiłku jest „312 – zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego”.

Sage Kadry i Płace One Payroll

W celu dodania dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy przejść do pracownika na zakładkę Dane kadrowe, zestaw Urlopy, zasiłki\Choroby, zasiłki w elemencie Wymiar opieki nad dzieckiem należy dodać wartość od 2020-01-01 do 2020-12-3 i zwiększyć wymiar opieki nad dzieckiem na 74.

W kalendarzu pracownika należy zrealizować zdarzenie Opieka nad dzieckiem zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pracownika.Użytkownik samodzielnie kontroluje, który zasiłek opiekuńczy jest z powodu koronawirusa.
Może do tego np. wykorzystać zakładkę Notka u pracownika.

Comarch ERP Optima

W wersji 2020.4 będzie dostępna nowa nieobecność Dodatkowy urlop opiekuńczy, którą należy odnotować pracownikowi w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek) w wypłacie zostanie naliczony zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy wypłacony za okres dodatkowego urlopu opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A