Aplikacja Comarch PPK

Zarządzanie PPK

Aplikacja stworzona do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych działa samodzielnie ale jest również zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, a także współpracuje z systemami kadrowo płacowymi innych producentów.

Najważniejszymi funkcjami aplikacji są:

 • ewidencjonowanie danych uczestników PPK
 • comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek
 • przesyłanie składek do wybranej instytucji finansowej

Funkcje Comarch PPK

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • rejestr pracowników
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracjca z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
 • dostęp przez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR lub oprogramowaniem kadrowo płacowym

Intuicyjna nawigacja aplikacji

 • Ekran startowy aplikacji Comarch PPK pokazujący aktualny stan procesów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
 • Lista pracowników w ramach danego miesiąca z naliczonymi kwotami składek na PPK
 • Formularz pracownika pozwalający rejestrować procentową wysokość składek na PPK
 • Lista sumarycznych i miesięcznych kwot składek pracowników na PPK
 • Lista naliczonych składek na PPK oraz eksport do instytucji finansowej (np. TFI)
 • Import danych do aplikacji Comarch PPK z źródeł zewnętrznych.

Obsługa PPK w firmie krok po kroku

PPK w biurach rachunkowych

Aplikacja umożliwia biurom rachunkowym sprawną obsługę firm w zakresie PPK. Dzięki niej łątwo dołączyć do oferty kolejną usługę, która może przyciągnąć nowych klientów. Aplikacja jest częścią kompleksowej oferty dla biur rachunkowych.

Wymiana danych z instytucjami finansowymi poprzez plik XML

Jedną z funkcji programu jest możliwość wymiany danych z instytucjami finansowymi. Przedsiębiorca korzstający z aplikacji może przekazać dane za pośrednictwem pliku XML do wybranej instytucji finansowej prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe

Współpraca z instytucjam finansowymi

Comarch podjęło współpracę z Aviva Investors Poland TFI, AXA TFI oraz TFI ALIANZ Polska, w ramach niej aplikacja oferuje takie czynności jak zawarcie umowy o zarządanie, wysyłka deklaracji czy informacji o składkach poprzez bezplikową wymianę danych poprzez API. Rozwiązanie pozwala na wygodniejszą, szybszą i bezpieczną komunikację z TFI

Cennik Comarch PPK

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A