Zaproszenie kontrahentów
do współpracy

Zgoda na elektroniczną wymianę dokumentów


Za pomocą parametrów administracyjnych portalu Businesslink masz wpływ na treść zaproszenia oraz formularza, w którym Twój kontrahent potwierdza zgodę na wymianę faktur. Możesz np. dodać:


 • informacje o osobie i adres mejlowy do kontaktu dla Twoich kontrahentów,
 • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych,
 • lub zmienić treść oświadczenia, które potwierdza Twój kontrahent.

Skrzynka odbiorcza


Jeśli Twój dostawca wyśle do Ciebie dokument, trafi on do skrzynki odbiorczej portalu Businesslink, skąd zostanie przekazany do bufora dokumentów przychodzących w Twoim systemie ERP.

Twój dostawca może wysłać do Ciebie dokument:


 • automatycznie ze swojego systemu ERP jeśli jego system współpracuje z usługą Businesslink,
 • wysyłając mail bezpośrednio ze swojego programu pocztowego z załączonym dokumentem na Twój specjalny adres mailowy w portalu Businesslink,
 • za pośrednictwem usługi logując się do portalu Businesslink.

Mapowanie pozycji


Businesslink umożliwia łączenie pozycji asortymentowych na fakturze dostawcy z Twoimi indeksami. W tym celu należy wskazać poszczególne pozycje asortymentowe oraz jednostki, które w naszej kartotece odpowiadają tym, które znalazły się na dokumencie. Businesslink uczy się jednak cały czas i raz wykonane mapowanie umożliwi nam automatyczne wypełnienie potrzebnych informacji przy kolejnym dokumencie od naszego dostawcy.

Prześlij zdjęcie, skan lub PDF
faktury i zarejestruj ją w systemie.


Jeśli Twój pracownik otrzyma fakturę może przesłać jej obraz na specjalny adres email,
np. za pośrednictwem telefonu, urządzenia skanującego lub wielofunkcyjnej kserokopiarki. Usługa Businesslink odbierze taką wiadomość
i przekaże ją wraz z załącznikiem do bufora Twojego systemu ERP.

OCR


Każdy dokument w formacie PDF może zostać rozpoznany za pomocą programu OCR* i po odczytaniu treści nagłówka oraz pozycji zostanie wprowadzony do systemu ERP.

* Ta możliwość dostępna jest dla wybranych systemów ERP i wymaga niezależnie zawarcia umowy z operatorem programu OCR firmą Skanuj.to.

Automatyczna konwersja formatów


W przypadku, gdy Twój kontrahent przekaże do Ciebie fakturę w formacie ECOD usługa automatycznie przeprowadzi konwersję na format Twojego systemu ERP.

Powiadomienie o dokumencie przychodzących


Administratorzy portalu Businesslink otrzymują powiadomienia o nowym dokumencie wysłanym do Ciebie przez Twojego dostawcę. Niezależnie od powiadomienia usługa Businesslink przekaże ten dokument do bufora Twojego system ERP.

Status dokumentów


Dla każdego z dokumentów w portalu Businesslink prezentowane są informacje o jego statusie:


 • Status czy dokument został już zapłacony *.
 • Kwota pozostała do zapłaty *.


Dzięki temu będziesz mógł się upewnić, że Twój dostawca zarejestrował Twoja płatność.

* Powyższe informacje są dostępne tylko wtedy, gdy wysyłający dokument zdecyduje się na udostępnienie danych o zapłacie.

Skrzynka nadawcza


Dokument z Twojego systemu ERP jest automatycznie przekazywany do skrzynki nadawczej portalu Businesslink. Następnie Businesslink wyśle dokument do Twojego odbiorcy.

Twój odbiorca może pobrać swój dokument:

 • automatycznie, jeśli jego system ERP współpracuje z usługą Businesslink,
 • bezpośrednio z maila, który zawiera łącze do pobrania dokumentu,
 • po zalogowaniu się do portalu Businesslink.

Dodatkowe załączniki do faktur


Oprócz faktur, za pośrednictwem usługi Businesslink, możesz również przekazywać załączniki np. specyfikację do faktury. Załącznik do faktury możesz dołączyć później, nawet po wysłaniu faktury. Usługa Businesslink powiadomi Twojego odbiorcę o tym, że dodałeś załącznik do faktury.

Powiadomienia o odbiorze dokumentu


Kiedy Twój odbiorca pobierze dokument usługa Businesslink wyśle do Ciebie powiadomienie o odbiorze dokumentu. Jednym z powiadomień jest informacja o pobraniu faktury korygującej przez niego. Możesz sam zdecydować czy i które powiadomienia chcesz otrzymywać.

Możesz również zdefiniować dodatkowy adres, na który mają przychodzić potwierdzenia odbioru dokumentów np. księgowość@twojafirma.pl.

Niezależnie od powiadomienia usługa Businesslink przekaże informacje o potwierdzeniu odbioru dokumentu do Twojego systemu ERP.

Automatyczna konwersja formatów


Możesz zdecydować w jakim formacie Twój odbiorca otrzyma dokument, a Businesslink sam przekształci fakturę do wymaganej postaci. Businesslink automatycznie skonwertuje dokument do formatu ECOD albo kontrahent odbierze go w pliku PDF. Po prostu wysyłasz dokument ze swojego systemu ERP, a Businesslink sam wybierze najbardziej optymalny format dla Twojego odbiorcy.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A