Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych

W związku ze zmianą stawek VAT, która nastąpiła ------------ 2022r. użytkownicy kas fisklanych zobowiązani są do dostosowania tych urządzeń tak, aby stawki VAT były aktualne.


Poniżej zamieszczamy instrukcje do obsługi poszczególnych kas fiskalnych, w których zawarte są informacje, w jaki sposób można dokonać zmiany stawek VAT urządzenia oraz towaru w bazie towarowej.Instrukcje do kas fiskalnych Posnet:

  • Posnet Ergo (str. 111 - zmiana stawki VAT urządzenia / str. 84 - zmiana stawki VAT towaru w bazie),

  • Posnet Mobile (str 57 - zmiana stawki VAT urządzenia / str. 36 - zmiana stawki VAT towaru w bazie),

  • Posnet Mobile HS EJ (sr. 49 - zmiana stawki VAT urządzenia / str. 28 - zmiana stawki VAT towaru w bazie),

  • Posnet Bingo HS (str. 54 - zmiana stawki VAT urządzenia / str. 31 - zmiana stawki VAT towaru w bazie),

  • Posnet Bingo HS EJ (str. 52 - zmiana stawki VAT urządzenia / str. 29 - zmiana stawki VAT towaru w bazie).


Instrukcje do kas fiskalnych Novitus:

  • Novitus Nano E (str. 110 - zmiana stawki VAT urządzenia / str. 70 - zmiana stawki VAT towaru w bazie).

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A