Zmiana czasu na urządzeniach fiskalnych

W związku ze zmianą czasu, która nastąpiła 30 października 2021r. użytkownicy urządzeń fisklanych zobowiązani są do dostosowania tych urządzeń tak, aby data i godzina była aktualna.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.Poniżej zamieszczamy instrukcje do obsługi poszczególnych kas i drukarek fiskalnych, w których zawarte są informacje, w jaki sposób można dokonać zmiany czasu urządzenia.


Instrukcje do kas fiskalnych Posnet:


Instrukcje do kas fiskalnych Novitus:


Instrukcje do drukarek fiskalnych Posnet:


Instrukcje do drukarek fiskalnych Novitus:

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A