Wydanie Symfonia/Symfonia ERP 2023.1

Z przyjemnością informujemy że nowa wersja 2023 jest już dostępna.

Poniżej przedstawione zostały główne zmiany w poszczególnych obszarach.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach pomocy produktów.

Finanse i Księgowość

 • Obsługa deklaracji CIT-8(32)
 • Obsługa załączników CIT/M oraz CIT/PD
 • Obsługa deklaracji CIT-8E (CIT Estoński)
 • Obsługa deklaracji CIT-8ST z załącznikiem CIT-A
 • Obsługa walut w mechanizmie Ulga na złe długi
 • Obsługa stawek podatku 9% i 19% w mechanizmie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy
 • Poprawa jakości
 • Poprawa wydajności w obszarach:

  o Rozliczenia Międzyokresowych Kosztów
  o Przeglądania rejestrów VAT
  Nowe raporty w module SmartBI

  o Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2022 rok
  o Eksport planu Kont do Excela

Handel

 • Możliwość obsługi zgłoszeń windykacji bezpośrednio z programu
 • Import specjalny towarów i kontrahentów z możliwością uzgodnienia importowanych pól
 • Zestawienie "Sprzedaż towarów kontrahentowi"
 • Wybór magazynów w zestawieniu "Stany i obroty magazynowe"
 • Okno rentowności dla zamówień obcych
 • Możliwość wyszukiwania tylko dla wybranych kolumn w kartotekach
 • Możliwość filtrowania wg opisu znacznika
 • Poprawa jakości
 • Poprawa wydajności w obszarze:

  o wystawiania dokumentów z wieloma pozycjami
  o otwierania i wyświetlania kartotek


 • Optymalizacja uruchamiania Handlu w trybie OLE - wersja COM light (ok. 2x szybsze uruchomienie)
 • Zmiany w strukturze bazy danych związane z obsługą długich nazw dla towarów. Zmiany w strukturze tabel HM.DP, HM.MZ, HM.ZP:

  o Kolumna opis - zmiana typu danych varchar(40) na varchar(8000)
  o Kolumna idlongname - zostaje usunięta

Tylko w Handel ERP (wersja Profesjonalna)

 • Zapotrzebowanie:

  o W module Handel: analiza zapotrzebowania dla zamówień obcych.
  o W module Produkcja: analiza zapotrzebowania dla zleceń oraz planów produkcyjnych.


 • Prognozowanie zapotrzebowania na dostawy w oparciu o dane historyczne.

Zarządzanie Produkcją

 • Możliwość zdefiniowania oddzielnego typu dokumentu PW dla przyjęcia odpadów.
 • Sekcja w karcie pracy na zleceniu prezentuje operacje rozpoczęte na panelach meldunkowych
 • Mechanizm – Kopiuj i anuluj kartę - zmiana nazwy karty na kod karty+data oraz jej statusu i utworzenie kopii z tą samą nazwą.
 • Możliwość odpięcia wybranego domyślnego typu planu w ustawieniach.
 • Przycisk umożliwiający przywrócenie scriptingu do wersji podstawowej.
 • Możliwość zbiorczej aktualizacji cen kosztów we wszystkich kartach technologicznych.
 • Poprawa jakości

Panele Meldunkowe

 • Nowy parametr dla Paneli meldunkowych - możliwość wyboru opcji prezentacji karotek towarowych (BOM) kod/nazwa.
 • Możliwość prezentacji kartotek towarowych po kodzie.

Środki Trwałe

 • Nowy układ nawigacji okna programu
 • Mechanizm Symfonia Aktualizacje

Obszar wspólny

 • Poprawa wydajności w obszarze uruchamiania się i logowania do programu (konfiguracje wielostanowiskowe)
 • Poprawa wydajności w bieżącej pracy aplikacji (rzadsze procesy kontrolne, licencyjne)
 • Dostosowanie bazy danych do standardu Azure DB
 • Dodatkowe uprawnienia w module Administracja
 • Dodatkowe pola w module Business Intelligence
 • Zmiana wersji .NET Famework na 4.8
 • Wsparcie dla Microsoft SQL 2022
 • Zmiana wymagań systemowych

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A