Zmiany w WAPRO Kaper 8.60.8

ZMIANY W WERSJI 8.60.8 W WARIANCIE PRESTIŻ (05.02.2021)

 • Dodane zostały nowe wzory deklaracji:
  • IFT-1 - wzór 16;
  • IFT-1R - wzór 16;
 • Ryczałt – dodana została nowa stawka 15%
 • Zdarzenia gospodarcze - dodana została możliwość:
  • przypisywania skrótów klawiszowych do 9 wybranych zdarzeń gospodarczych, służących do szybkiego wybierania i wprowadzania ich na dokument
  • przypisywania domyślnych kodów transakcji JPK do zdarzeń gospodarczych
 • Okna przeglądarek – na listach dodane skróty klawiaturowe:
  • Ctrl+A - zaznacz wszystkie
  • Shift+Ctrl+A - usuń zaznaczenie
  • Shift+Ctrl+D - odwróć zaznaczenie

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A