WAPRO Fakir 8.51.0

Zmiany w wersji 8.51.0 (07.04.2020r.)

 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019.
 • W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Kreator poleceń przelewów - w programie okno parametrów wydruków przelewów zastąpione zostało kreatorem poleceń przelewów.
  Kreator umożliwia automatyczne wykonywanie:
  • Standardowych przelewów oraz komunikatów przelewów;
  • Dla wybranych transakcji jednego lub wielu kontrahentów przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów prawa pojedyncze lub zbiorcze przelewy
  • Dla transakcji oznaczonych jako MPP, automatycznie przygotuje przelew w formie komunikatu;
  • Podczas przygotowywania zbiorczych komunikatów przelewów, w uporządkowanej kartotece rozrachunków, przygotuje je zgodnie z wymogami przepisów prawa;
 • Opis znajduje się w punkcie: Drukowanie i ewidencja przelewów.
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K:
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie. Opis znajduje się w punkcie: Pozycje VAT dokumentu;
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych;

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A