WAPRO Fakir w wersji 8.50.2

Zmiany w wersji 8.50.2 (10.12.2019r.)

 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu MPP;
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego MPP (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) - bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zalecamy na koniec każdego dnia wysyłać wszystkie zapisane zlecenia, które są możliwe do wysłania w ramach powyższego limitu. Jest to szczególnie ważne w firmach mających wiele transakcji do sprawdzenia.
  Zlecone weryfikacje, które zostaną odrzucone przez serwer Ministerstwa Finansów pozostaną zapisane w buforze i będzie można wysłać je w innym terminie, po odblokowaniu na serwerze Ministerstwa Finansów (technicznie, po godzinie 24:00 dnia, w którym komputer został zablokowany).
  • Bufor:
   • Grupuje do 30 zleceń weryfikacji w jednym zapytaniu wysyłanym na serwer Ministerstwa Finansów. W związku z tym, wysyłając zlecenia weryfikacji za pośrednictwem bufora, można wysłać 30 razy więcej zapytań niż wysyłając je pojedynczo.
   • Przechowuje niewysłane zlecenia do czasu kiedy komuter zostanie odblokowany na serwerze Ministerstwa Finansów;
   • Ułatwia ciągłą pracę w czasie przerw technicznych: braku dostępu do sieci (awaria), przerw technicznych na serwerze Ministerstwa Finansów i temu podobnych;
   Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET;
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych - w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
  • W oknie "prostego dokumentu finansowego" oraz "zbiorczego dokumentu finansowego" dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  • W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
   • Kolumnę Nr rachunku bankowego;
   • Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
   • Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
   • Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
   • Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń - Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenie zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
 • Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez MF. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor).
   Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ I BUDŻET;
 • Pobieranie danych do JPK_VAT korekta - zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są z deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej - kolumna "Lp" na oknie deklaracji VAT-7;
 • Wariant BUDŻET - w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży "Mechanizm Podzielonej Płatności";

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A