WAPRO Fakir 8.50 z obsługą białej listy - zapoznaj się ze zmianami

  • e-Sprawozdania finansowe - dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
  • Polecenia przelewów:‐Nowy wykaz podatników VAT (Usługa subskrypcyjna) - w programie dodana została możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących;
    • Sumowanie zobowiązań i należności - dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.
    • Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenie przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN);
    • Kod SWIFT - dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
  • Rejestr VAT - W pozycji rejestru VAT na zakładce "Dokument" po odznaczeniu "Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego" istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu o długości do 50 znaków;

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A