Szczegóły wydania Symfonia/Symfonia ERP 2023.1

Z przyjemnością informujemy że nowa wersja 2023.1 zostanie wydana 10 marca 2023 r.

Finanse i Księgowość

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • CIT-8 - obsługa nowej wersji (32) oraz zmian prawnych
 • CIT-8 - obsługa załączników CIT/M, CIT/PD
 • CIT-8ST/STA - nowa deklaracja
 • CIT Estoński (CIT-8E) – nowa deklaracja
 • Ulga na złe długi VAT – dodanie obsługi operacji walutowych oraz realizacja postulatów z rynku (np. dodanie obsługi Dokumentów Specjalnych)
 • Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych – nowa wersja raportu za rok 2022 (zmiany prawne, poprawa wydajności)
 • Zaliczki na podatek dochodowy - obsługa wyliczenia podatku dla dwóch stawek 9% i 19%
 • Poprawa wydajności w obszarze RMK

Handel

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • Nowa funkcjonalność związana z możliwością windykowania zaległych należności (Odzyskaj pieniądze)
 • Import specjalny towarów i kontrahentów – możliwość importu pól własnych, okno do uzgadnia pól podczas importu.
 • Na formatce towaru - w zestawieniu „Stany magazynowe” możliwość sumowania „co magazyn”.
 • Dodanie zestawienia „Sprzedaż towarów kontrahentowi”.
 • W zestawieniu „Stany i obroty magazynowe” możliwość wskazania wybranych magazynów podlegających analizie
 • Okno rentowności dla nowego okna zamówienia obcego (pierwszy etap) – rentowność obliczana na podstawie ceny bazowej lub ceny zakupu – prezentacja na osobnych zakładkach.
 • Kartoteki – możliwość ustawienia (w pliku XML), w których kolumnach ma działać pole ”Szukaj” - wybrane kolumny można wyłączyć z mechanizmu.
 • Filtrowanie po opisie znacznika.
 • Poprawa obsługi znaczników – jeżeli użytkownik skorzysta z raportu skrzat (zwiększającego ilość znaczników), ikony dla znaczników dodanych będą wspólne zarówno w klasycznej jak i nowej kartotece. Dodatkowo jeżeli użytkownik korzysta z własnej bitmapy dla znaczników, będą one widoczne w nowych kartotekach.
 • Optymalizacja uruchamiania Handlu w trybie OLE - wersja COM light (ok. 2x szybsze uruchomienie)
 • Poprawa wydajności w procesie wystawiania dokumentów wielopozycyjnych (nowe formatki)
 • Poprawa wydajności w otwieraniu i wyświetlaniu kartotek
 • Zmiany w strukturze bazy danych związane z obsługą długich nazw dla towarów. Zmiany w strukturze tabel HM.DP, HM.MZ, HM.ZP:

  o Kolumna opis - zmiana typu danych varchar(40) na varchar(8000)
  o Kolumna idlongname - zostaje usunięta

Tylko w Handel ERP (wersja Profesjonalna)

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • Zapotrzebowanie:

  o W module Handel: analiza zapotrzebowania dla zleceń oraz planów produkcyjnych.
  o W module Produkcja: analiza zapotrzebowania dla zamówień obcych.


 • Prognozowanie zapotrzebowania na dostawy w oparciu o dane historyczne.

Zarządzanie produkcją

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • Możliwość zdefiniowania oddzielnego typu dokumentu PW dla przyjęcia odpadów.
 • Sekcja w karcie pracy na zleceniu prezentuje operacje rozpoczęte na panelach meldunkowych
 • Mechanizm – Kopiuj i anuluj kartę - zmiana nazwy karty na kod karty+data oraz jej statusu i utworzenie kopii z tą samą nazwą.
 • Możliwość odpięcia wybranego domyślnego typu planu w ustawieniach.
 • Przycisk umożliwiający przywrócenie scriptingu do wersji podstawowej.
 • Możliwość zbiorczej aktualizacji cen kosztów we wszystkich kartach technologicznych.

Panele Meldunkowe

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • Nowy parametr dla Paneli meldunkowych - możliwość wyboru opcji prezentacji karotek towarowych (BOM) kod/nazwa.
 • Możliwość prezentacji kartotek towarowych po kodzie.

Środki Trwałe

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • Nowa rama programowa (interfejs użytkownika).
 • Mechanizm Symfonia Aktualizacje.

Obszar wspólny

Główne zmiany w wersji 2023.1

 • Poprawa wydajności w obszarze uruchamiania się i logowania do programu (konfiguracje wielostanowiskowe)
 • Poprawa wydajności w bieżącej pracy aplikacji (rzadsze procesy kontrolne, licencyjne)
 • Dostosowanie bazy danych do standardu Azure DB
 • Dodatkowe uprawnienia w module Administracja
 • Dodatkowe pola w module Business Intelligence
 • Zmiana wersji .NET Famework na 4.8
 • Wsparcie dla Microsoft SQL 2022

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A