Poprawka zbiorcza z dnia 21 czerwca 2021 roku dla Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2021.2

Poprawka zbiorcza dotyczy następujących elementów:

 • Dokumenty zakupu z okresem VAT - zapłata, rozliczone po aktualizacji do wersji 2021.2, nie były uwzględniane w części ewidencyjnej JPK_V7;
 • Błędne podsumowania w kolumnie koniec ub. roku po ręcznym poprawieniu kwot w Bilansie;
 • W dokumencie o charakterze dokument specjalny nie przenosi się kurs waluty z okna rejestru;
 • Błędna data "Do" na liście raportów JPK;
 • Bilans dla jednostki Mikro nie pokazuje Wyniku Finansowego na koncie 860;
 • Nie podpowiada się rachunek bankowy przy weryfikacji rachunków bankowych, jeżeli nie jest wskazany w rozrachunkach;
 • Nie można dodać analityki do konta, na którym był zaksięgowany Bilans otwarcia oraz istnieją zapisy w buforze;
 • Po wyzerowaniu Bilansu otwarcia na koncie nie można zmienić analityki, mimo że pozostałe zapisy są w buforze;
 • Błędna data faktury wewnętrznej przesyłana z Symfonia Handel do programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość;
 • Raport Proporcja VAT uwzględnia faktury do paragonu, WNT i import usług;
 • Nie generuje się część ewidencyjna JPK_V7M jeżeli rok obrachunkowy zaczyna się w trakcie miesiąca;
 • Rozliczenia masowe - CRASH aplikacji
 • Działanie "K" jako numeru analityki kontrahenta w imporcie specjalnym, działa tylko dla pierwszego dokumentu przebiegu;
 • Przycisk Saldo jest nieaktywny;
 • Zniesienie blokady dla dokumentu o charakterze wyciąg bankowy.Rozwiązanie:

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dostępną w Centrum pomocy.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A