Zmiany w Symfonia 2021

Obszar Finanse i Księgowość (w tym Środki Trwałe)

 • Możliwość zbiorczego zarządzania znacznikami JPK_V7 – znaczniki dokumentów i grupy towarowe mogą być zmieniane z poziomu okna przeglądania rejestrów VAT. Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu(Historia zmian – dostęp do funkcjonalności zależy od posiadanej oferty tj. pakiet Uniwersalny i Profesjonalny/ERP).
 • Możliwość edycji numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach. Zmiana numeru zostanie zarejestrowana w Historii zmian. Dostęp do tej operacji zależy od nowego prawa „Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanym dokumencie” w grupie praw JPK.
 • Obsługa marży dodatniej dla JPK_V7.
 • Do grupy wykresów Zapisy dodano wykres Zapis analityk w roku – walutowy.
 • Wycena bilansowa odwracalna – automatyczne generowanie dokumentów księgowych przeszacowujących waluty na potrzeby bilansu wraz z dokumentami odwrotnymi, by w kolejnym roku kontynuować pracę wg standardowych zasad wyceny podatkowej walut.
 • Nowe okno przeglądania rejestrów VAT w wersji ERP/Profesjonalnej – nowy interface użytkownika, możliwości dostosowania do preferencji użytkownika i poprawa wydajności tego obszaru.
 • Poprawiono wydajność generowania wydruku rejestrów VAT dla rejestrów: zakup, sprzedaż i import.
 • Usprawnienia w Uldze za złe długi: korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu, umożliwiono obsługę ulgi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.
 • Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie „Zaloguj się do eBOK”.

Obszar Handel

Obsługa JPK

 • Paragony zbiorcze - dodano możliwość wykonania eksportu paragonów dla programu finansowo księgowego w formie dokumentu zbiorczego
 • Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020, do których wystawiono fakturę będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.
 • Dokumenty zakupowe nie będą rejestrowały informacji o grupie towarowej (GTU) dla JPK_V7.
 • Dodanie informacji do raportów o wypełnionych w dokumentach atrybutach JPK_V7 oraz grupach towarowych (Kontrola faktur sprzedaży, Kontrola faktur sprzedaży z pozycjami).
Symfonia Connect
 • Rozbudowano współpracę z modułem finansowo-księgowym o wymianę dokumentów za pomocą Symfonia Connect, serwisu internetowego wspierającego wymianę danych między aplikacjami Symfonia pracującymi w oddzielnych sieciach. Wymiana danych Symfonia Connect odbywa się za pomocą serwisu Między Firmami.
Arkusze analityczne
 • Do grupy wykresów sprzedaży dodano wykres Sprzedaż w czasie (12 miesięcy) - zaliczki.
Kartoteka płatności – płatności elektroniczne
 • W kartotece Płatności (nowy widok) dodano oznaczenie dla dokumentów płatności elektronicznych w kolumnie e-płatność.
Contact Manager – import kontaktów
 • Rozbudowano możliwości importu i eksportu danych z kartoteki kontaktów Contact Managera. Dodano eksport w formacie xls, csv oraz możliwość importu danych z formatów xls i csv.
eBOK
 • Na pasku menu programu dodano grupę eBOKzawierającą polecenie „Zaloguj się do eBOK”.
Repozytorium Dokumentów:
 • Dodano zmianę umożliwiającą wczytywanie e-Faktur z nowszej wersji RDF.
 • Konfiguracja systemów bankowych:
 • wybór strony kodowej dla wyciągów i przelewów - opcja zapisywania numeru NIP na potrzeby białej listy (wybrane formaty przelewów);
 • opcja REF – zapisywanie numeru referencyjnego klienta w tytule przelewu, pozwalająca na lepszą kontrolę realizacji przelewów

Obszar Zarządzanie Produkcją

 • Uprawnienie (w module Administracja) do zamykania zleceń, gdy nie ma pobrań.
 • Uprawnienie (w module Administracja) do korzystania z zakładki kalkulacja w karcie technologicznej.
 • Możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców.
 • Możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona.
 • Możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.
 • Rozbudowa okna szczegółowa kontrola dostaw o nazwę surowca.
 • Rozbudowa okna Planowanie operacji o możliwość wyciągnięcia kolumny termin, plan oraz zaplanowana.
 • Rozbudowa okna Planowanie/Zapotrzebowanie o możliwość wyciągnięcia kolumny Nazwa towaru.
 • Pola dodatkowe w karcie technologicznej.
 • Nowy przycisk „Przywróć” dostępny pod prawym przyciskiem na oknach – przywraca domyślny układ okna.
 • Wyłączenie widoczność użytkownika PMF w oknie przypisania użytkowników do wydziału.
Dodatki: Panele Meldunkowe:
 • Zmiana działania wystawiania dokumentów RW dla zleceń z kart technologicznych w trybie automatycznym.
 • Optymalizacja okien prezentujących wystawione dokumenty.
 • Uprawnienie do rejestracji operacji.
 • Poprawa wydajności dodawania i zamykania kart pracy.
 • Obsługa nowych ustawień w produkcji tj:
 • możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców,
 • możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona,
 • możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A