Symfonia 2020.5

Obszar Finanse i Księgowość

 • Pakiet Ekonomiczny, Pakiet Uniwersalny, Symfonia 50cloud
 • Pakiet Profesjonalny, Symfonia ERP
Zmiany dla JPK_V7 – dla każdego pakietu i linii produktowej
 • Obsługa nowych schem w wersji z 8 maja
 • Umożliwiono edycję danych kontrahenta w zaksięgowanym dokumencie
 • Umożliwiono zmianę statusu UE\U w zaksięgowanym dokumencie
 • Dodanie oznaczenia „Jednostka powiązana” dla kontrahenta w kartotece i jej użycie w dokumencie dla potrzeb JPK_V7
 • Dodano obsługę pól JPK_V7 w imporcie danych z plików csv
 • Rejestrowanie dodatkowych szczegółowych informacji o pracy z dokumentami w „Historii zmian”
 • W funkcjonalności „Historia zmian” – dodano możliwość wyfiltrowania zmian na dokumentach zaksięgowanych
Licencjonowanie do ITG – dla każdego poziomu i linii produktowej
 • Obsługa feature ITG_JPK_V7 w licencji FKF/F50
 • Dostępność w ITG szczegółowej informacji o licencji i funkcjonalnościach
Inne
 • Poprawa jakości

Obszar Handel

Pakiet Ekonomiczny, Pakiet Uniwersalny

 • Pakiet Uniwersalny:
  • Tworzenie nowych działów i magazynów - po 255 elementów
  • Dostępność korekt zbiorczych
  • Obsługa cenników
  • Obsługa własnych zdarzeń w AmBasic
  • Pola własne dla towarów
  • Pola własne dla kontrahentów
  • Definiowanie własnych raportów
  • Obsługa zamówień własnych
  • Tworzenie własnych typów dokumentów
  • Wykresy
  • Arkusze analityczne
  • Kartoteka dostaw i rezerwacji
  • Obsługa zleceń (kompletacja)
  • Jednostka powiązana - oznaczenie w danych kontrahenta
  • Automatyczne nadawanie atrybutu TP na potrzeby JPK_V7
  • Zbiorcze nadawanie kodów CN
  • Wydruk kodów CN na dokumentach handlowych
  • Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej
Pakiet profesjonalny, Symfonia ERP
  • Jednostka powiązana - oznaczenie w danych kontrahenta
  • Automatyczne nadawanie atrybutu TP na potrzeby JPK_V7
  • Zbiorcze nadawanie kodów CN
  • Wydruk kodów CN na dokumentach handlowych
  • Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej
Dodatki: Mobilny Handel 2020.4f:
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej akcji marketingowej
 • Dodano możliwość dodawania gratisów do zamówienia
 • Dodano możliwość ustawienia hierarchii magazynów
 • Dodano możliwość kopiowania hierarchii magazynowej
 • Dodano uprawnienie do podglądu i edycji grafik towarów
 • Wprowadzono ustawienia dotyczące typu i serii zamówienia FVS, Paragon, Gratis oraz dokumentu KP
 • Wprowadzono możliwość pobrania do aplikacji mobilnej szczegółów kartoteki klienta z Symfonia Handel profesjonalny
 • Wprowadzono prezentowanie w aplikacji mobilnej numeru przesłanego zamówienia
 • Wprowadzono obsługę limitów kupieckich
 • Wprowadzono limity kupieckie podzielone na strukturą wiekową
 • Dodano opcję doliczenia zamówień od klienta do limitu kupieckiego
 • Dodano prezentowanie ostatniej ceny sprzedaży
 • Dodano przeliczniki opakowań zbiorczych
 • Dodano możliwość rezerwacji towaru ze wskazaniem dostawy z dokładnością do serii, szarży lub numeru seryjnego
 • Dodano możliwość wyboru sposobu rezerwacji wskazanej dostawy
 • Wprowadzono możliwość podziału zamówienia na grupy asortymentowe
Usunięte błędy
 • Poprawa aktualizowania ilości handlowych po wysłaniu zamówienia
 • Poprawa blokowania wysyłania towaru w większej ilości niż stan handlowy
 • Poprawa synchronizacji cenników gdy wybrany jest nieaktywny cennik jest jako aktualny
Dodatki: Mobilny Magazyn 2020.4c:
 • Dodano moduł przyjęć na kodach obcych
 • Dodano możliwość przyjęcia towaru do magazynu bez awizacji dostawy
 • Dodano statusy przyjęcia towaru w dostawie
 • Dodano możliwość ręcznej lub automatycznej synchronizacji wystawionych w aplikacji mobilnej dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość automatycznego otwarcia najstarszego dokumentu zamówienia zawierającego zeskanowany towar
 • Dodano możliwość wyświetlenia listy wszystkich parametrów etykiet
 • Dodano pole do ustawienia opisu dla parametry etykiety
 • Dodano pole ‘Maksymalna ilość znaków w wyniku’ ograniczające ilość drukowanych na etykiecie znaków
 • Dodano parametry etykiety
  • @WarehouseName – nazwa magazynu przypisanego do lokalizacji, zastępuje parametr @Code w przypadku wydruków lokalizacji
  • @WarehouseCode – kod magazynu przypisanego do lokalizacji,
  • @LocationCode – kod lokalizacji.
 • Dodano możliwość sprawdzenia stanu magazynowego i handlowego w pracy na kodach obcych
 • Wprowadzono możliwość dodawania towarów poprzez skanowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych (PP)
 • Wprowadzono możliwość prezentacji numerów seryjnych podczas przesunięć towarów
Dodatki: WEB API (obszar FK i Handel) UWAGA!
Obecna wersja WEB API w obszarze FK (2020.4) będzie działać tylko do 15.06. Klientów korzystających z niej prosimy o upgrade.

Klienci pracujący na wersji Symfonia 2020.5 powinni korzystać z WebAPI obszaru FK (WAF) w wersji 2020.5. Klienci pracujący w obszarach FK na wersjach wcześniejszych powinni podnieść się do wersji 2020.4.b.

Administracja
 • Dodano możliwość reindeksacji bazy danych
Repozytorium Dokumentów
 • Umożliwiono popisywanie plików JPK_V7 danymi autoryzacyjnymi

Obszar Zarządzanie Produkcją

Pakiet uniwersalny, Symfonia ERP

 • Raport zużycie materiałów wg ilości wyprodukowanej
 • Możliwość usunięcia zapisanego a niezatwierdzonego planu
 • Poprawa jakości
  • Poprawa skalowania okna parametrów na zleceniu produkcyjnym – przy długich nazwach w polach dodatkowych
  • Poprawa prezentacji Lp. na planie produkcyjnym
  • Poprawa widoku pozornie błędnego przypięcia technologii przy usuwaniu pozycji w niezapisanym planie
  • Poprawa przeliczania czasu operacji do zakładki marszruta oraz przy zamykaniu zlecenia
  • Poprawa błędu wyświetlania czasu trwania operacji na wykresach w zleceniu - zakładka statystyka
  • Usunięcie błędu wystawianych korekt dokumentów magazynowych podczas zamknięcia zlecenia - dotyczy integracji ONTIMER
Pakiet profesjonalny, Symfonia ERP
 • Rozbudowa API – raporty dostępne na bocznym menu programu


Dodatki: Panele Meldunkowe
 • Możliwość dodania notatki karty pracy w języku ukraińskim
 • Poprawa jakości.

Opisy zmian


Uwaga
Wersje 2020.5 nie wspierają pracy na: Win 7, 8.0, 8.1 oraz SQL 2012/2014. Od 1.07.2020 Symfonia wycofuje wsparcie dla swoich produktów pracujących na tych środowiskach.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A