Symfonia 2.0 Handel
Zmiany w wersji 2020.1

Biała lista podatników VAT

Wprowadzono zmiany pomagające użytkownikowi pilnować prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.

Kwota limitu kontrolowana jest oddzielnie dla każdego dokumentu. Nie wyczerpuje to wszystkich przypadków, w których przepisy związane z przekroczeniem limitu powinny być stosowane.

Ministerstwo zwraca uwagę na to, że ilość wykonywanych sprawdzeń będzie limitowana do 10 sprawdzeń po 30 kontrahentów na dzień.

Do ustawień parametrów pracy programu kontrola danych dodano parametr Limit gotówkowy , gdzie po przekroczeniu podanej kwoty wyświetlone zostanie ostrzeżenie jeśli dla dokumentu wybrano rejestr o charakterze kasa.

Okno kontrahenta

W zakładce Parametry okna kontrahenta został umieszczony przycisk Sprawdź odpowiedzialny za proces weryfikacji rachunku bankowego z rejestrem podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

Dokumenty zakupu

 • Na wprowadzonych dokumentach zakupu dodano możliwość wprowadzenia rachunku bankowego kontrahenta do danych sprzedawcy.
 • Dodano polecenie sprawdź rachunek bankowy kontrahnta do menu podręcznego dla okna dokumentów zakupu odpowiadające za weryfikację poprawności podanego rachunku bankowego z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Dla dokumentów zakupu (z wyjątkiem dokumentów o charakterze: dokument importowany, faktura wewnętrzna, faktura nabycia faktura RR oraz ich korekt) dodano pola wyboru:
  • Rejestr podatników – płatności dla tego dokumentu wymagają rachunku bankowego kontrahenta zweryfikowanego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej,
  • MPP - oznacza dokument do obsługi podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, w których taka obsługa wynika z przepisów,
  • MPP dobrowolny – pozwala oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika.

Dokumenty sprzedaży i zamówień obcych

 • Dodano pole MPP dla dokumentów sprzedaży oznaczające dokument obsługi mechanizmem podzielonej płatności. Od listopada 2019r. pole zostanie automatycznie zaznaczone jeśli dokument
 • zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności i przekracza kwotę limitu gotówkowgo.

Dokumenty płatności

 • Dla dokumentów płatności wpłaty oraz zobowiązania dodano możliwość wyboru rachunku bankowego kontrahenta.
 • W oknie płatności usunięto słowną prezentację kwoty.
 • Dodano pola wyboru dla dokumentów płatności zobowiązanie:
  • Rejestr podatników – płatności dla dokumentu wymagają rachunku bankowego kontrahenta zweryfikowanego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Krajowej,
  • MPP – oznacza dokument do obsługi podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, w których taka obsługa wynika z przepisów,
  • MPP dobrowolny – pozwala oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika.
 • Dodano pole wyboru MPP oznaczające dla dokumentów wpłatności Należność oznaczające, że dokument obsługiwany jest mechanizmem podzielonej płatności.
 • Dodano polecenie Sprawdź rachunki bankowe kontrahentów do Operacji w kartotece Płatności, które weryfikuje tylko rachunki dotyczące zobowiązań oznaczonych znacznikiem Rejestr podatników.
 • W kartotece Płatności:
  • Dodano kolumnę Rej., w której oznazone będą zobowiązania podlegające weryfikacji z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Rozszerzono definicje filtrów wyboru o parametr Rejestr podtników: Podlega.

Wydruki

Na wydruku będzie prezentowana informacja o obsłudze dokumentu mechanizmem podzielonej płatności.

Archiwum sprawdzeń

Dodano polecenie Archiwum sprawdzeń do grupy kartotek otwierające okno przedtawiające historię sprawdzeń rachunków bankowych kontrahentów z białą listą.

Towary z obowiązkiem split payment

Dodano parametr Mechanizm podzielonej płatnośći na oknach towarów typu artykuł, komplet, usługa, który oznacza, że towar podlega obowiązkowi split payment.

Wystawienie faktury do paragonu

dodano parametr Wystawianie paragonu i faktury do paragonu do ustawień parametrów pracy Kontrola danych. Parametr definiuje zachowanie programu przy próbie wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy.
dostępne ustawienia:

 • nie pokazuj ostrzeżenia,
 • ostrzegaj o braku NIP na paragonie podczas wystawienia faktury,
 • bloku wystawienie faktury kiedy na paragonie brak kontrahenta z wypełnionym NIP.

Odwrotne obciążenie

W związku wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności, dokumenty wystawianie od 01.11.2019 będą ignorowały ustawienie znacznika towar z odwrotnym obciążeniem.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A