Symfonia Mobilny Magazyn 2021c

Nowe wersja programu

  • Symfonia Mobilny Magazyn 2021c (2021.0.2.3)
Nowe funkcjonalności i zmiany funkcjonalne
  • Dodanie funkcjonalności wydań dokumentów magazynowych w buforze w trybie pracy na kodach obcych

    W aplikacji mobilnej (w trybie pracy na kodach obcych) w kartotece Wydaj została dodana możliwość wydania pozycji towarowych dokumentów magazynowych pozostawionych w buforze.

  • Dodanie funkcjonalności tworzenia i potwierdzania nowego dokumentu magazynowego z poziomu modułu przyjęć w trybie pracy na kodach obcych

    W aplikacji mobilnej (w trybie pracy na kodach obcych) w kartotece Przyjmij została dodana możliwość tworzenia i potwierdzania nowego dokumentu magazynowego. Użytkownik dodaje nowy dokument magazynowy przyjęcia używając przycisku „+”.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A