Symfonia Kadry i Płace wersja 2020.2

Informujemy, iż została wydana nowa wersja Symfonia Kadry i Płace One Payroll 2020.2.

Główne zmiany w wersji 2020.2

 • 1. Zarządzanie PPK - obsługa procesu korekt wpłat na PPK
Zgodnie z zaleceniami PFR oraz Ministerstwa Finansów firmy powinny:
  • Korektę wpłat na PPK dokonywać tylko w przypadku potrzebny obniżenia wpłaty na PPK zadeklarowanej w poprzednim okresie, czyli korekta jest tylko in minus. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany in plus, należy wysłać zwykłą deklarację
  • W pierwszej kolejności pracodawcy powinni próbować rozliczyć naliczoną korektę wpłat na PPK w najbliższej deklaracji wpłat PPK. Wysłanie deklaracji korygującej powinno nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skompensowania naliczonej korekty w bieżącym okresie.
Funkcjonalność Kadr i Płac została umożliwia zarówno rozliczenie korekty wpłat na PPK w bieżącym okresie jak i sporządzenie deklaracji korygującej. >
 • 2. PPK API:
  • z Aviva: dodano możliwość wysłania deklaracji korygującej oraz odebrania od Avivy informacji o wysokości zwrotu naliczonego przez Avivę w wyniku deklaracji korygującej
  • z Axa i Allianz: umożliwiono zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Axa i Allianz. Dalsza integracja z tymi instytucjami zostanie dostarczona w kolejnym wydaniu.
  • Własne API klientów. Dodano możliwość wpięcia w programie własnej integracji z API innych instytucji. Umożliwia to skorzystanie ze standardowych mechanizmów dostępnych w oknie Zarządzanie PPK do obsługi całego procesu. Wymaga to aktywowanie w licencji funkcjonalności „Plany emerytalne” oraz nowej „Dostęp do API PPK indywidualne”. „Plany emerytalne” są odpłatne zgodnie ze standardowym cennikiem. „Dostęp do API PPK indywidualne” jest nieodpłatny. Wymaga tylko zgłoszenia w zamówieniu.
 • 3. Dodatkowe zmiany:
  • Obsługa mikrorachunku podatkowego. Umożliwiono zarejestrowanie w kartotece urzędów skarbowych rachunku bankowego dla danej firmy.
  • Aktualizacja parametrów podatkowych i ZUS

Uwaga:

Zgodnie z zapowiedziami, od stycznia 2020 miał obowiązywać nowy druk RCA. Jak dotąd nowelizacja zmieniająca wzór tego druku nie została podpisana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A