Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

Krok po kroku

 • Umowa o zarządzanie
  Pracodawca powinien wybrać instytucję finansową do zarządzania pieniędzmi odprowadzanymi w ramach PPK. Wszystkie instytucje zajmujące się zarządzaniem PPK są dostępne na stronie mojeppk.pl prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, w której określa warunki prowadzenia PPK w firmie, w niej może również zadeklarować odprowadzanie składki dodatkowej za pracowników.

  Comarch PPK umożliwia zawarcie umowy online z wybranymi instytucjami finansowymi.
 • Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników
  W kolejnym kroku firma przygotowuje listę uczestników PPK zgodnie z zapisami ustawy o PPK i przesyła ją do wybranej instytucji finansowej. Dla wszystkich osób (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat) zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK.

  Z Comarch PPK przygotujecie Państwo listę uczestników i będziecie mogli ją automatycznie przesłać do instytucji finansowej.
 • Comiesięczne wpłaty
  Gdy już pracodawca zawarł obie umowy od teraz co miesiąc zgodnie z deklaracjami wysokości składek ma obowiązek obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wraz z wpłatą na rachunek instytucji finansowej pracodawca przekazuje informacje o pobranych składkach w podziale na składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone przez pracownika i pracodawcę.

  Comarch PPK jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP, automatycznie pobiera informacje o naliczonych składkach i umożliwia wysłanie ich do instytucji finansowej.
 • Aktualizacje danych
  Pracownik w każdej chwili może przystąpić lub wystąpić z PPK, dlatego pracodawca będzie zgodnie z dyspozycjami aktualizował listę uczestników PPK w instytucji finansowej. W razie konieczności będzie również zgłaszał zmiany danych identyfikacyjnych lub danych kontaktowych uczestnika oraz danych o deklaracjach wysokości składek.

  Z Comarch PPK wszystkie aktualizacje będziecie mogli Państwo przekazać do instytucji finansowej automatycznie.

Pozostało już niewiele czasu, aby pozyskać odpowiednie oprogramowanie do obsługi PPK.

 • Prowadzenie PPK jest nowym wymogiem i wiąże się z nim konieczność rozpoczęcia i obsługi wielu procesów wewnątrz firmy.
 • Obowiązkiem PPK, objęte są już firmy, które posiadają powyżej 250 pracowników. od 1 stycznia 2020r. dołączyły do nich firmy średniej wielkości (od 50 do 249 pracowników).
Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019r.zatrudniali co najmniej 50 osób, umowę o zarządzanie muszą podpisać do 24 kwietnia 2020r., a pierwsze umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020r.

Aplikacja Comarch PPK to zatem szansa na szybkie wdrożenie obsługi PPK w firmie.

Kup oprogramowanie ERP z naszej oferty - zawsze zgodne z przepisami

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A