Obowiązek zamieszczania kodów PKWiU (Polska klasyfikacja wyrobów i usług) lub kodów CN (nomenklatura scalona) na fakturach sprzedaży.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 1 lipca nowej matrycy stawek VAT opartej na nomenklaturze scalonej (CN), a nie tak dotychczas na polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) informujemy, że nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie obowiązku zamieszczania na fakturach powyższych kodów klasyfikacyjnych. Przepisy precyzujące jakie dane powinna zawierać faktura tj. art. 106e ustawy o VAT oraz, rozporządzenie w sprawie faktur, nie przewidują konieczności ujmowania na fakturze symbolu PKWiU 2008 usługi czy towaru, którą do celów opodatkowania podatkiem VAT stosuje się do 30 czerwca 2020 r. Nie przewidują również obowiązku wykazywania na fakturze kodu CN po 1 lipca 2020 roku. Podatnik może te symbole zamieszczać na fakturze na zasadzie dobrowolności.

Natomiast podatnik realizujący dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT, co do zasady, jest zobowiązany dodatkowo wskazać na fakturze: a) przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, w oparciu o który stosuje zwolnienie od podatku, b) przepis dyrektywy w sprawie VAT, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A