Nowe wersje 8.70.4 programów
WAPRO Fakir, WAPRO Kaper i WAPRO JPK

W dniu 29.12.2022 wydano nowe wersje programów 8.70.4 programów WAPRO Fakir, WAPRO Kaper i WAPRO JPK dostosowane do zmian w przepisach


ZMIANY W WERSJI WAPRO FAKIR 8.70.4 (29.12.2021)

 • Program został dostosowany do zmian przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:

  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;

  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;

  • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z "Ulgi na złe długi" (art. 89a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku "terminów płatności", natomiast w przypadku korekt zwiększających "dat zapłat".

  • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

  • Ze względu na to, że do dnia publikacji nie zostały opublikowane wersje produkcyjne schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) zostaną one dodane w programie w terminie późniejszym za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update.ZMIANY W WERSJI WAPRO KAPER 8.70.4 (29.12.2021)

 • Program został dostosowany do zmian przepisów w podatku dochodowym w zakresie naliczania list płac oraz umów cywilno - prawnych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 roku:

  • Zaktualizowane zostały:

   • kwota progu podatkowego;

   • kwota wolna od podatku;

  • Zaktualizowana została metoda odliczania kwoty wolnej dla ogółu podatników rozliczającej podatek wg skali podatkowej;

  • Zmodyfikowano obliczanie wysokości składki zdrowotnej oraz ograniczanie jej wysokości do kwoty podatku obliczonego według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku.

  • Zlikwidowano odliczanie składki zdrowotnej od obliczonej kwoty podatku;

  • Dodano obsługę nowych ulg:

   • Ulga dla klasy średniej;

   • Nowe PITy-0:

    • Ulga dla powracających z zagranicy;

    • Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci;

    • Ulga dla pracujących emerytów;

  • Dodano opcjonalną możliwość nie stosowania przez pracownika:

   • kosztów uzyskania oraz

   • ulgi dla klasy średniej.

 • Program został dostosowany do zmian przepisów VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:

  • Zaimplementowano obsługę schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2)

  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;

  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;

 • Księgowanie składek PPK wypłacanych przez pracodawcę - w programie dodana została funkcjonalność księgowania składek PPK naliczonych przez pracodawcę.
  Poza tym dodane zostały:

  • Możliwość grupowej zmiany daty wypłaty składek. ;

  • Raport naliczonych składek PPK do listy płac;
 • Formatka naliczania listy płac - zmieniony został podgląd naliczanej na żądanie pozycji listy płac.
 • Importer dokumentów:

  • Dodana zostanie możliwość sortowania importowanych dokumentów;

  • Zmodyfikowany zostanie mechanizm walidacji kontrahentów;ZMIANY W WERSJI WAPRO JPK 8.70.4 (29.12.2021)

 • Dodana została obsługa dwóch schematów: JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2);

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A