Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula zgody
Zgodnie z art 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r

Potrzebujemy Twojej zgody, aby móc przesyłać Ci informacje dotyczące naszych produktów,
usług, nowości i promocji.
Prosimy o podanie swojego adresu e-mail i telefonu w przygotowanym formularzu.
Jeżeli wyrazisz swoją zgodę to:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej ADO jest: firma Soft-DC KOMPUTERY s.c. Waldemar Guziałek i Zbigniew Grzesiak, ul. Przemysłowa 1A, 63-600 Kępno, NIP 6191880468.
  Z ADO można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Przemysłowa 1A, 63-600 Kępno lub email: biuro@soft-dc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit a) RODO - przez okres do rezygnacji (cofnięcia zgody) w celu przesłania informacji o aktualnych wersjach programów użytkowanych przez Panią/ Pana, zmianach prawnych mających wpływ na funkcjonalność programów, nowościach i promocjach, akcjach informacyjnych oraz innych działań marketingowych w szczególności:
  • wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Soft-DC KOMPUTERY s.c.;
  • kontaktu telefonicznego w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Soft-DC KOMPUTERY s.c.;
  • wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Soft-DC KOMPUTERY s.c.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz upoważnieni odbiorcy na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany kwalifikowany.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art 20) , prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. I w tym celu, należy wysłać maila na adres: sprzeciw_RODO@soft-dc.pl
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) będzie skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji.
 • ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Na skróty:
  © 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A