Kasy i Drukarki Fiskalne

Kasy Fiskalne

Ergo Online

Kup teraz
Online

cena netto
1299,00 PLN

Mobile Online

Kup teraz
Online

cena netto
1549,00 PLN

Revo Online

Kup teraz
Online

cena netto
1749,00 PLN

Bingo Max Online

Kup teraz
Online

cena netto
1549,00 PLN

Fawag Lite Online

Kup teraz
Online

cena netto
1349,00 PLN
Drukarki Fiskalne

Temo Online

Kup teraz
Online

cena netto
2349,00 PLN

Trio Online

Kup teraz
Online

cena netto
2499,00 PLN

Thermal XL2 Online

Kup teraz
Online

cena netto
2899,00 PLN

Thermal HD Online

Kup teraz
Online

cena netto
3249,00 PLN

Thermal HX

Kup teraz
Online

cena netto
3099,00 PLN

FAWAGbox

Kup teraz
Online

cena netto
2499,00 PLN
Kasy Fiskalne

Link Online

Kup teraz
Online

cena netto
1490,00 PLN

Nano II Online

Kup teraz
Online

cena netto
1550,00 PLN

Sento Online

Kup teraz
Online

cena netto
1790,00 PLN

Next Online

Kup teraz
Online

cena netto
2390,00 PLN
Drukarki Fiskalne

Deon Online

Kup teraz
Online

cena netto
2490,00 PLN

Bono Online

Kup teraz
Online

cena netto
2690,00 PLN

HD II Online

Kup teraz
Online

cena netto
3190,00 PLN

Ważne pojęcia

Dużo problemów stwarza podatnikom utrudniony dostęp do przepisów prawnych regulujących kwestie związane z kasami fiskalnymi.

Brak ich usystematyzowania i skompletowania w jednym akcie prawnym; nie są one drukowane w Dzienniku Ustaw (poza ustawą i rozporządzeniem) a dostępne są jedynie w postaci pism Ministerstwa Finansów, do których dostęp jest czasami wręcz niemożliwy. Aby pewne sformułowania były czytelne, podajemy wyjaśnienie kilku pojęć związanych z tym tematem.

Kasa fiskalna - Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym, rejestracja sprzedaży towarów i usług odbywa się bezpośrednio z klawiatury kasy. Kody towarów (wcześniej zaprogramowanych w bazie towarowej kasy) podawane są bezpośrednio z klaiwatury kasy lub za pomocą czytnika kodów kreskowych podłączonego do kasy.

Drukarka fiskalna - Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Drukarka fisklana jest fiskalnym uzupełnieniem stanowska sprzedaży opartego na komputerze i programie komputerowym, służacym do wystawiania paragonów. Drukarka jedynie drukuje paragony fisklane przygotowane i wysłane z programu komputerowego. Drukarka nie może działać samodzielnie, nie ma możliwości wystawienia paragonu fisklanego bezpośrednio z jej klawiatury.

Moduł fiskalny kasy - Jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Pamięć fiskalna kasy - Jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Fiskalizacja kasy - Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Numer unikatowy kasy - Jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Paragon fiskalny - Jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.

Raport fiskalny (dobowy) - Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Raport okresowy (fiskalny) - Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fisklanej urządzenia w zadanym okresie pracy kasy. Zakres może być podany według dat lub według numerów raportów dobowych. Wykonany jako pełny posiada oznaczenia fiskalne. Wykonany jako "skrócony" (podsumowanie) jest wydrukiem niefisklanym.

Raport misięczny (fiskalny) - Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej urządzenia w zadanym miesiącu pracy. Raport można wykonać tylko za zakończony miesiąc.

Wydruk niefiskalny - Jest to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.

Serwis kas rejestrujących - Są to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

Informacje dla użytkowników kas

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A