JPK_VAT z deklaracją

Nowe zmiany w podatku VAT wprowadzone przez Ministerstwo Finansów z pewnością ułatwią pracę księgowych i firm, ale będą wiązały się również ze zwiększeniem odpowiedzialności za gromadzone dane, ponieważ w większym niż do tej pory stopniu będą służyły celom kontrolnym i analitycznym.

Celem wprowadzenia pliku JPK_VAT7 jest wyeliminowanie konieczności wypełniania i wysyłki zarówno JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Zamiast kilku źródeł informacji, fiskus otrzyma jeden plik z połączonymi danymi – JPK_VAT, czyli wiążącą deklarację podatkową o skutkach prawnych i fiskalnych dla składającego ją przedsiębiorcy.


Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać

Co to jest JPK_VAT z deklaracją czyli JPK_VAT7

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT7

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

 • od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
 • od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).
Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Zastosowanie JPK_VAT7

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Co będzie zawierać JPK_VAT7

JPK_VAT7 będzie zawierać:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT7

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT7:

 • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
JPK_VAT7 z deklaracją będzie można podpisać:
 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.
Po złożeniu poprawnego JPK_VAT7, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT7, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT7 za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT7 za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT7 za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT7 tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT7 tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT7 część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Dzięki JPK_VAT7

 • przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT7, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,
 • przedsiębiorca nie będzie składać odrębnie dublujących się informacji,
 • zmniejszą się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT, co uprości rozliczenia z urzędem skarbowym,
 • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
 • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

JPK_VAT7 i kluczowe terminy

Ważny termin 1 kwietnia, od tej daty Klienci (duże firmy) rozpoczną gromadzenie w systemach niezbędnych danych do złożenia poprawnej struktury JPK_VAT7 po raz pierwszy. – Potrzeba używania nowej wersji programu handlowego. – Potrzeba używania nowej wersji programu księgowego. – Potrzeba używania połączenia między nimi zdolnego do przesyłania rozszerzonych danych.

Ważny termin 1 lipca, od tej daty Klienci (pozostałe firmy + jednostki budżetowe) rozpoczną gromadzenie w systemach niezbędnych danych do złożenia poprawnej struktury JPK_VAT7 po raz pierwszy. – Potrzeba używania nowej wersji programu handlowego. – Potrzeba używania nowej wersji programu księgowego. – Potrzeba używania połączenia między nimi zdolnego do przesyłania rozszerzonych danych.


Tekst powstał na podstawie materiałów szkoleniowych firmy Sage oraz Ministerstwa Finansów

Broszura informacyjna MF do pobrania

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A