Zmiany w Comarch ERP Optima
dotyczące generowania JPK od lipca 2021

W dniu 30.06.2021 w Dzienniku Ustaw pod nr. 1179 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.


Wymienione rozporządzenie wprowadza szereg zmian związanych z opisywaniem dokumentów kodami JPK. Część zmian weszła w życie od lipca 2021, a część wejdzie od stycznia 2022 roku
(np. nowe kody WSTO_EE, IED). Za okresy wcześniejsze niż lipiec 2021 pliki generowane są wg starych zasad.

Podstawowe zmiany wpływające na tworzenie plików JPK,
które obowiązują od lipca 2021, to:

  • brak kodów MPP w pliku,
  • kody SW zamieniane na kod EE,
  • brak kodów GTU dla dokumentów z kodem WEW,
  • brak kodów procedur dla dokumentów z kodem RO.


Zmiany związane z tworzeniem plików za okresy od lipca 2021 roku zostały dla Państwa udostępnione do Comarch ERP Optima 2021.5 – program automatycznie pobierze zaktualizowane wzory eksportu po wejściu na listę plików JPK, dzięki czemu Użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności.
Zalecamy aktualizację Comarch ERP Optima do najnowszej wersji gdyż tylko z niej będą mogły być wysyłane poprawne pliki JPK.


Zmiany na dokumentach związane z rozporządzeniem, które mają wejść w życie od 01.01.2022 roku,
wprowadzone zostaną w kolejnych wersjach pod koniec roku 2021.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A