Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1, a wraz z nią ponad 70 nowości i ulepszeń.

Nowości w związku ze zmianami w przepisach:

 • zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17%, podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu oraz wyliczeniem zaliczek na PIT-36 z uwzględnieniem stawki 17,75%,
 • dostosowanie programu do Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1 listopada 2019r. dla transakcji dokonywanych między przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr. 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności,
 • nowa funkcjonalność umożliwiająca weryfikację rachunków bankowych kontrahentów w udostępnionych przez Ministerstwo Finansów Wykazie podatników VAT,
 • możliwość generowania zapisów korekcyjnych związanych z zawiadomieniem VAT-ZD do poszczególnych miesięcy w przypadku deklaracji kwartalnych VAT-7K.

Nowości zasługujące na szczególną uwagę:

 • możliwość zastosowania dłuższych haseł operatorów,
 • możliwość naliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem, wszystkich wypłat wypłacanych pracownikowi w danym miesiącu,
 • import oraz eksport czasu pracy dla zleceniobiorców z/do arkusza Excel,
 • nowa funkcjonalność blokady edycji czasu pracy za okres, w którym pracownik posiada naliczaną wypłatę etatową,
 • możliwość nadania przesyłek za pośrednictwem InPost (Paczkomaty InPost, Allegro Kurier24 InPost, Allegro MiniKurier24 InPost),
 • nowa funkcjonalność automatycznego numerowania dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT na podstawie numeru dokumentu pierwotnego,
 • w przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę wprowadzono możliwość liczenia ilości dni zwłoki od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dnu wolnym,
 • umożliwiono wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta wraz ze wskazaniem dla niego różnych odbiorców na wzorcu faktur cyklicznych, dzięki czemu jest możliwe fakturowanie np. sieci sklepów,

Funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • dodano raporty związane z PPK w module Analizy BI, rozwinięto obszar kadr i płac o opisy analityczne oraz nowe atrybuty, m.in. zaksięgowanie lisy płac,
 • poprawa raportów Rozrachunków Księgowych oraz obsłużono zakazy magazynowe.
Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A