Sejm przegłosował Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa jest niezbędna do wprowadzenia kas online

 

Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Dla pierwszych branż kasy online zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

 

Zmieniono także datę wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową – nowy termin to 31 sierpnia 2019 r. Natomiast dla kas z kopią elektroniczną data wygaśnięcia homologacji to 31 grudnia 2022 r.